Pagaidu Pasākumus saskaņā ar Šķīrējtiesas, Samierināšanas Likums