Uzņēmumu ienākuma Nodokļa Likmi, Indijas iekšzemes un ārvalstu uzņēmumiem