Valsts Banka Indija spēkā neesošu darījumu, ar SBI